Czy istnieje możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Jak najbardziej. Zobaczmy w jakich przypadkach to możliwe?

Zdaje się, że zawsze jak rezygnujemy z pracy, to dostajemy wypowiedzenie, lecz nie jest to tak pewne. Istnieją tak naprawdę możliwości, by zyskać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Powinniśmy przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej, gdzie jedna ze stron chce natychmiast rozwiązać umowę. Musi jednocześnie wskazać dlaczego chce ją rozwiązać.

Jest w rzeczywistości parę metod, ażeby rozwiązać umowę o pracę, a taką metodą jest właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. To nie jest zbyt często spotykany sposób kończenia pracy, tak więc można go zastosować wyłącznie w okolicznościach wyjątkowych.

Ta oferta Prawnik Kalisz jest niezwykle ciekawa i jeśli szukasz więcej wiadomości na prezentowaną tu tematykę, to odnajdziesz je tutaj.

W ten sposób rozwiązać umowę może pracodawca, lecz także pracownik. Oświadczenie o rozwiązaniu takiej umowy musi mieć pisemną formę, powinno się w niej znaleźć wyrażenie woli niezwłocznego ustania stosunku pracy jak i zaprezentowanie przyczyny, dlaczego chcemy to zrobić.

czas - wizerunek

Autor: Chris
Źródło: http://www.flickr.com

Niezwykle istotne jest także, żeby tego typu oświadczenie pracodawcy miało pouczenie o zagwarantowanych pracownikowi środkach prawnych. To informacja o takim czymś, że pracownik ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie do pracy w okresie 14 dni od otrzymania oświadczenia o końcu pracy. Tak definiuje prawo pracy i trzeba się do tego dostosować. Przepisy określają, że pracodawca jest w stanie tym sposobem rozwiązać umowę, jeśli wina pracownika będzie nie podlegająca wątpliwości. Może to być przykładowo ciężkie naruszenie przez zatrudnionego elementarnych pracowniczych obowiązków.

Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę nie może następować po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach, jakie uzasadniają rozwiązaniem umowy. Z tego powodu tak jest, ponieważ najbardziej istotne są wiadomości, jakie będą to potwierdzały. Nie tylko jednak pracodawca, ponieważ i pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę. Może tak się stać, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które mówi o szkodliwym wpływie świadczonej pracy na zdrowie pracownika.

Aby odnaleźć podobne informacje na opisywane zagadnienie spójrz na link (https://kantor-intraco.pl/), a przeczytasz w tamtym miejscu niezwykle interesujące dane, które zapadną Ci w pamięć.

Jednocześnie pracodawca nie troszczy o ty, żeby przenieść go w terminie w zaaprobowane przez lekarza miejsce. Taki pracownik jest w stanie również w ten sposób skończyć pracę, jak pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.