Czy istnieje możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Jak najbardziej. Zobaczmy w jakich przypadkach to możliwe?

czas - wizerunek
Zdaje się, że zawsze jak rezygnujemy z pracy, to dostajemy wypowiedzenie, lecz nie jest to tak pewne. Istnieją tak naprawdę możliwości, by zyskać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Powinniśmy przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej, gdzie jedna ze stron chce natychmiast rozwiązać umowę. Musi jednocześnie wskazać dlaczego chce ją rozwiązać.

Jest w rzeczywistości parę metod, ażeby rozwiązać umowę o pracę, a taką metodą jest właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. To nie jest zbyt często spotykany sposób kończenia pracy, tak więc można go zastosować wyłącznie w okolicznościach wyjątkowych. W ten sposób rozwiązać umowę może pracodawca, lecz także pracownik. Oświadczenie o rozwiązaniu takiej umowy musi mieć pisemną formę, powinno się w niej znaleźć wyrażenie woli niezwłocznego ustania stosunku pracy jak i zaprezentowanie przyczyny, dlaczego chcemy to zrobić.

czas - wizerunek
Autor: Chris
Źródło: http://www.flickr.com

Niezwykle istotne jest także, żeby tego typu oświadczenie pracodawcy miało pouczenie o zagwarantowanych pracownikowi środkach prawnych. To informacja o takim czymś, że pracownik ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie do pracy w okresie 14 dni od otrzymania oświadczenia o końcu pracy. Tak definiuje prawo pracy i trzeba się do tego dostosować. Przepisy określają, że pracodawca jest w stanie tym sposobem rozwiązać umowę, jeśli wina pracownika będzie nie podlegająca wątpliwości.

Zamieszczone w tym serwisie informacje są dla Ciebie zbyt zdawkowe? Jeśli tak, to wejdź na stronę obsługa prawna, na której znajdziesz zbliżone zagadnienia.

Może to być przykładowo ciężkie naruszenie przez zatrudnionego elementarnych pracowniczych obowiązków.

Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę nie może następować po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach, jakie uzasadniają rozwiązaniem umowy. Z tego powodu tak jest, ponieważ najbardziej istotne są wiadomości, jakie będą to potwierdzały. Nie tylko jednak pracodawca, ponieważ i pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę. Może tak się stać, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które mówi o szkodliwym wpływie świadczonej pracy na zdrowie pracownika. Jednocześnie pracodawca nie troszczy o ty, żeby przenieść go w terminie w zaaprobowane przez lekarza miejsce. Taki pracownik jest w stanie również w ten sposób skończyć pracę, jak pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.