Tłumaczenia specjalistyczne : wybranie odpowiedniej firmy, jaka to dla nas wykona, to klucz do sukcesu

Kiedy mamy do przetłumaczenia ważny z punktu widzenia prowadzonej przez nas firmy tekst, to warto oddać go w dobre ręce. Jak wybrać biuro tłumaczeń, które wykona to rzeczywiście dobrze?

kadr - Internet

Autor: Elke Suess
Źródło: http://www.flickr.com

Czy naprawdę pragnęlibyśmy ryzykować, iż przez błędny przekład utracimy możliwość zrobienia intratnego interesu, lub narazimy się na utratę kontrahentów, czy co gorsza następstwa prawne?
Na początek pragnęlibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku działań, które stanowią tłumaczenia – (tłumacz przysięgły języka ukraińskiego) specjalistyczne, koszty nie mogą być głównym czynnikiem, jaki zadecyduje o nawiązaniu współpracy z daną firmą. Owszem, szczególnie w przypadku dużej ilość stronic, cena ma znaczenie, jednak po pierwsze dobrze jest sprawdzić doświadczenie i opinie, które ma dane biuro wśród klientów. Bezpiecznie jest, jeżeli firma oferuje współpracę dwu translatorów do jednego zlecenia. Co może zdawać się dziwne, lecz dobrze świadczy fakt, iż firma, w razie gdy nie czuje się gotowa do wykonania zadania, poinformuje kontrahenta o tym na wstępie, zamiast podejmowania nieudanych prób tłumaczenia.

powiększenie - Internet

Autor: KRISTIAN SAGIA
Źródło: http://www.flickr.com

Tłumaczenia specjalistyczne zasadniczo da się podzielić na: prawnicze, dotyczące finansów i księgowości, dalej informatyczne, literackie i twórcze. Niewątpliwie wymagają koniecznego przygotowania i specjalistycznej wiedzy.

Masz chęć przeczytać inne równie praktyczne wskazówki? Jeżeli tak, to zobacz tutaj zaprawa ogniotrwała, a z pewnością nie odczujesz rozczarowania.

Jedynie dobre biuro będzie wiedziało, komu najlepiej zlecić dany tekst.
Zupełnie inną domeną jest tłumaczenie ustne. W tym wypadku obok profesjonalnej wiedzy tłumacz musi wykazywać się kulturą osobistą, niepodatnością na stres i wybitną komunikatywnością. Jeśli zajdzie taka potrzeba, powinien dostosować się do wymogów w zakresie ubierania się czy innych postulatów usługodawcy.
Wyjątkowo trudną opcją są tłumaczenia techniczne. Standardowo związane są z koniecznością posiadania nie tylko właściwego słownictwa, ale też przynajmniej podstawowej wiedzy z danego zakresu. Znajomość tematu liczy się w tym wypadku bardziej aniżeli językowa biegłość. Ważne jest także, by tłumacze swoją wiedzę bez przerwy aktualizowali. Tłumaczenia techniczne powinny być robione przez tłumaczy, jacy znają funkcje, stosowanie i działanie rzeczy, o jakich piszą.

Mamy nadzieję, że udało się przekonać was, że na tłumaczeniach bez sensu jest oszczędzać.