Różnice między bezpośrednią komunikacją a SMS-ami

E-marketing
Ludzie komunikują się ze sobą od zawsze – przy pomocy znaków, liter złożonych w całość, komórek, pisanych listów, a co najważniejsze – rozmów twarzą w twarz, które są najważniejszą metodą nawiązywania kontaktów i wzajemnego poznawania się. W XXI wieku zastępują ją inne metody komunikacyjne, lecz to ona wciąż jest tą najważniejszą i będzie jeszcze przez wiele wieków.

perspektywa - firma
Autor: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Źródło: http://www.flickr.com

Środki komunikacji stanowią rozległą grupę, zalicza się do nich między innymi komunikację bezpośrednią, która nie wymaga żadnych urządzeń, ani przedmiotów. Komunikacja ta dzieli się na dwa sorty – na przekazywanie informacji werbalnych i niewerbalnych, czyli mowę, jak również gesty łączone z wszelkiego rodzaju mimiką. Rozmawiać można przy użyciu słów, a także poznawać się choćby za sprawą odpowiednich min, a nawet pokazywaniu. komunikacja bezpośrednia ma miejsce – kolokwialnie mówiąc – podczas rozmów twarzą w twarz, gdy rozmówcy siedzą obok siebie, bądź też patrzą sobie w oczy, bez żadnych pomocników w postaci komputerów czy telefonów komórkowych. Przede wszystkich jest to wymienianie pomiędzy sobą zdań, doświadczeń, bądź mimiki, która także potrafi wiele wyrazić.

Bezpośredniej komunikacji można używać także między innymi w trakcie wywiadów, dialogów oraz prób rozwiązywania konfliktów, bowiem nie istnieje lepsza ścieżka, przy użyciu której istnieje możliwość dojścia do satysfakcjonującej ugody. Jest to tak zwana styczność osobista, która pozwala na poszerzanie prywatnej wiedzy, między innymi na temat rozmówcy, bądź jego problemów, a także wymienianiu poglądów i informacji. Komunikacja charakteryzuje się też dużym wpływem i jest niezbędna do życia codziennego – nie można normalnie funkcjonować bez komunikowania się z innymi ludźmi. Coraz częściej jednak stosuje się komunikację pośrednią, między innymi rozmowy telefoniczne i tworzenie tekstowych wiadomości. masowe wysyłki SMS stały się już codziennością, a obecnie nikt nie wyobraża sobie bez nich życia.

SMS-y są proste w przekazie, często nie zawierają polskich znaków, natomiast pełne słowa z powodu ich udziały są zastępowane przez różnego rodzaju skróty. Jednym słowem – masowe wysyłki SMS wypierają powoli słowa delikatna, a zarazem o znaczeniu złożonym. Wciąż jednak to forma bezpośredniej komunikacji ma nad nimi swoistą przewagę.