Kwestionariusze DISC to świetna metoda, by zatrudniony mógł poznać własne style zachowań w pracy

Jeśli chcemy dokładnie określić zdolności własnych zatrudnionych, to możemy wykorzystać do tego niezwykle sprawne narzędzia. Dobrze będzie więc skorzystać ze polecanego na całym globie systemu DISC, opartego na teoriach psychologicznych Carla Junga. Spowoduje to, że poznamy mocne oraz słabe strony własnych pracowników.

certyfikacja disc

Autor: jvleis
Źródło: http://www.flickr.com

Aby wykonać to badanie, należy nająć odpowiednich specjalistów posiadających duże doświadczenie. certyfikacja disc jest gwarancją, iż taka osoba ma specjalistyczną wiedzę oraz potrafi korzystać z wielu specjalnych narzędzi. Zatrudniony, który zostanie poddany tej analizie, otrzyma mnóstwo cennych informacji na temat własnych reakcji w różnych momentach. Jest to wiedza, która pomoże mu lepiej osiągać zamierzone cele oraz rozwijać się. Certyfikacja DISC jest niezbędna, jeśli ktoś chce przeprowadzać takie analizy. Warto mieć w pamięci, że nie należy posiadać wykształcenia psychologicznego, aby ją uzyskać. Certyfikację może posiadać każdy, kto z sukcesem przejdzie kurs.

Jeśli chcemy, aby nasi zatrudnieni zrozumieli dobrze, jakimi są typami psychologicznymi oraz jak zachowują się w środowisku pracy, to powinni wykonać analizę indywidualną extended disc. Zrobienie takiego testu spowoduje, że pracownik dokładnie pozna własny profil psychologiczny. Z pewnością te informacje będą przydatne w trakcie wybierania ścieżki kariery i podczas rekrutacji. Analiza indywidualna Extended DISC jest bardzo skutecznym testem, który skupia się na stylach reagowania ludzi i na ich predyspozycjach. Osoby, które zrobią takie testy, będą dobrze wiedziały, w jakim obszarze najlepiej się sprawdzą, gdzie mogą się wykazać i co warto na ten przykład zmienić, żeby być bardziej wydajnym. Trzeba się jednakże upewnić, iż test wykonywany jest przez certyfikowaną osobę, która posiada spore doświadczenie kompetencje.

Oczywiście nawet najdokładniejszy kwestionariusz nie zbada naszej osobowości w 100%, więc dobrze będzie również zachować zdrową ocenę własnych kompetencji. Poza tym warto omawiać rezultaty ze specjalistą, żeby lepiej je zrozumieć.